EVO Finance Vietnam​

Công ty tài chính EVO cung cấp cả Cho vay tiền mặt cá nhân, Cho vay tiêu dùng và Cho vay có bảo đảm

  • EVO sử dụng nền tảng công nghệ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ quá trình tiếp cận dịch vụ cho vay, kết nối người vay và đối tác cho vay.
  • Công ty chúng tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động cấp tín dụng nào dưới mọi hình thức. Mọi quyết định liên quan đến khoản vay như số tiền, hình thức vay hoặc các điều khoản và điều kiện hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý vị.
  • EVO giúp mọi người đạt được các mục tiêu tài chính dễ dàng hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các nguyên tắc vững chắc và giá trị cốt lõi của chúng tôi xác định trọng tâm của chúng tôi và hồ sơ theo dõi mạnh mẽ của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính đáng tin cậy đã định vị chúng tôi cho một tương lai thành công.
  • Tận tâm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, EVO sẽ tiếp tục theo đuổi sự đổi mới không ngừng và mở rộng khả năng của chúng tôi với cách tiếp cận tiên phong và hướng tới tương lai.
  • Giấy phép kinh doanh số 0317493989 Cấp ngày 27/09/2022 Tại Sở kế hoạch đầu tư TP. HCM